Po vyplnení dotazníka vám do e-mailu prídu prístupové údaje do členskej sekcie online kurzov

4 KROKY PRE VÁŠ ŠTART NA INTERNETE

+ ZÁKLADNÁ ŠKOLA ONLINE SVETA

+ Bonusy a darček