Quick alebo INR pri warfaríne

Hľadáte čo jesť a čo nie s warfarínom?

Už 3 0 z vás má zoznam potravín s obsahom vitamínu K

Ste odchovaní na Nokii?

Hovorte cez internet so svojimi deťmi / vnúčatami ich jazykom

5 Omylov o výživových doplnkoch